Medicin Teknisk Förening Dialys, MTFD, anordnar en utbildningsdag om dialyskapitlet i SLS. Kursen riktar sig först och främst till de nyckelpersoner som omnämns i SLS; verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga, avdelningsföreståndare, bitr. avdelningsföreståndare, medicinsktekniska ingenjörer, sakkunniga apotekare, vårdhygienisk expertis som arbetar mot dialysavdelningar och sjuksköterskor som arbetar med rutiner och instruktioner är målgruppen. 

 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.