När du fyllt i din anmälan, glöm inte klicka på "Bekräfta". Skulle du inte strax få ett  svarsbrev på den epost du registrerat vid anmälan, var snäll gör om din anmälan, eller kontakta kursadministrationen på 

kurs.linkopingsstift@svenskakyrkan.se

I deltagaravgiften ingår lunch, fika samt boken Att öppna ett slutet rum – själavård och ecklesiologi. 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.