Kursen tar upp de skattefrågor som gäller för ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag, enskilda näringsidkare och ägarledda handelsbolag med fysiska personer som delägare.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.