Skattekurs 2, kursen tar upp de skattefrågor som gäller för ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag, enskilda näringsidkare och ägarledda handelsbolag med fysiska personer som delägare.

När: 2019-09-30 - 2019-10-02

Var: Clarion Grand Hotel, Helsingborg

Lärare: Anders Fredlund, Per Kristerson 

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.