Denna kurs tar upp de grundläggande deklarationsförfarandet för aktiebolag och  grundläggande skatteregler.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.