Under den här halvdagen får du ökad kunskap om behandlingsstrategier och farmakologisk smärtbehandling vid alla diagnoser vid livets slut, men framförallt vid cancerdiagnoser. Utbildningen riktar sig läkare, sjuksköterskor och andra intresserade.

Föreläsare är Staffan Lundström, docent och överläkare på Palliativt centrum och FoU-enheten Stockholms Sjukhem, Stockholm.

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

Tvärprofessionell kompetensutveckling inom palliativ vård (Örebro)

01 oktober 2019

Örebro

Betaniastiftelsen

1425 SEK

Läs mer & boka

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt (Stockholm)

27 november 2019

Södermalm

Betaniastiftelsen

1425 SEK

Läs mer & boka

Tvärprofessionell kompetensutveckling inom palliativ vård (Jönköping)

17 oktober 2019

Jönköping

Betaniastiftelsen

1425 SEK

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.