Lund University, Matteannexet, Sölvegatan 20A, SE-223 62 Lund, Sweden.  


Membership in PhotonicSweden 

Personal annual member fee is 350 SEK/Year
Student & pensioner annual member fee is 110 SEK/Year.

As an economic association an additional member insert of 100 SEK will be charged for new members (only one time).

Personal membership 2018 includes membership in PhotonicSweden, Svenska OptikSällskapet and European Optical Society.  

Registration Deadline 30th August. 

Special hotel price at Hotel Ideon! 
Click for Program and Accommodation 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.