Under kursen får du möjlighet att fördjupa dig i olika lokala sticktraditioner som vi hittar i Sverige. Vi tittar på vad som har stickats, vem som stickat, hur det stickats, i vilket material och tittar också på vilken ekonomisk och social betydelse stickningen haft runt om i landet. 

Du får möjlighet att själv provsticka olika material och tekniker. Kanske vill du använda dina prover till handledsvärmare eller påbörja ett större arbete. Efter kursen får du med dig en mönsterbank att inspireras av i egna arbeten.

Vi kommer bland annat att studera Binge från Halland, sticksöm från Gotland, men också sticktraditionen i Hälsingland och Norrbotten.

Tid: 22-26 julii, kl 10-16
Plats: Hemslöjden Landskrona Österleden 10
Lärare: Karin Kahnlund
Kostnad:  3.100 kr 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.