Stiftets miljödag 2018

Årets fokus blir lite mer praktiskt inriktat än tidigare där vi tar fasta på målet inom området ”kyrkans liv” i vår klimatstrategi som säger att vi ska:


”utveckla projekt/verksamheter som gör det enklare för kyrkans enskilda medlemmar att leva med en lägre klimatbelastning.”

Men hur gör vi det i praktiken? Hur kan vi själva vara goda förebilder, bärare, i frågan och hur kan vi hitta vår egen ingång i klimatfrågan i vår egen vardag och i våra egna arbetsuppgifter? 


På förmiddagen kommer vi att få lyssna på Mats Helander, expert på hållbar, strategisk samhällsutveckling och tidigare utvecklingsledare och strateg på region Östergötland. Därefter får vi lyssna på David Andersson som är doktor i hållbar konsumtion på Chalmers och ligger bakom tjänsten www.svalna.se där man kan räkna ut sitt eget klimatavtryck där även konsumtionen finns inräknad. Här har ni chans att ladda upp med de lurigaste av frågor kring vad som verkligen har betydelse eller inte!


På eftermiddagen kommer det att finnas ett antal valbara pass där alla får välja det som känns roligast eller viktigast för just för tillfället – privat eller på jobbet. Det handlar bland annat om en återbruksworkshop tillsammans med Vadstena folkhögskola, klimatsmart mat och ekoteologi.

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.