KURS I STRATEGISK KOLLEKTIVTRAFIKPLANERING HÖSTEN 2019

Arrangör: K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i samarbete med Lunds universitet

Plats: Lund Tid: Vecka 39 (23-27 sept) och vecka 43 (21-25 okt) 2019 (Måndag t.o.m. fredag)

Syftet med kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Den riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, kommuner, trafikverket och konsulter.

Innehåll: • Mål och samhällsnytta med kollektivtrafik • Efterfrågan, värderingar och behov • Samhälls- och företagsekonomi • Kollektivtrafik på landsbygden • Kollektivtrafik i tätort • Spårtrafik • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning • Kollektivtrafik i väg- och trafikplaneringen • Fasta anläggningar: terminaler, hållplatser, bussgator, prioritering av busstrafik • Miljöfrågor • Taxesystem och prissättning • Upphandling och avtal • Resenärerna och ökat resande

Kursen är upplagd med föreläsningar, diskussioner och övningar. Om det finns intresse kommer det att gå att få akademiska poäng (7,5hp) mot att en hemtenta och hemuppgift skrivs. Kursen ges endast om tillräckligt antal deltagare uppnås.

Anmälan och avbeställning: Vid färre deltagare än 18 genomförs ej kursen. Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart. Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns på Allmäna villkoren.

Avgift och fakturering: Kurskostnaden är 26 500 SEK exklusive moms. Kursmaterial, lunch, fika, välkomstmiddag och avslutningsmiddag ingår priset.

Kontaktinformation: Innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, tel: 0705-09 90 89, helena.svensson@tft.lth.se K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik http://www.k2centrum.se/ Anmälan: Jessica Hansson, LUCE, på 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se - LUCE- Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning

 

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

Förvaltningsrätt, 15 hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Läs mer & boka

Juridisk introduktionskurs, 15hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Läs mer & boka

Straff- och processrättslig kurs 15 hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.