Strategisk kollektivtrafikplanering 2020

KURS I STRATEGISK KOLLEKTIVTRAFIKPLANERING HÖSTEN 2020

Arrangör: K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i samarbete med Lunds universitet 

Plats: Lund

Tid: Vecka 39 (21-25 sept) och vecka 43 (19-23 okt) 2020 (Måndag t.o.m. fredag)

Syftet med kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Den riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, kollektivtrafikförvaltningar och bolag, operatörer, kommuner, Trafikverket och konsulter. 

Innehåll: • Mål och samhällsnytta med kollektivtrafik • Efterfrågan, värderingar och behov • Samhälls- och företagsekonomi • Kollektivtrafik i tätort • Spårtrafik • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning • Kollektivtrafik i väg- och trafikplaneringen • Miljöfrågor • Taxesystem och prissättning • Upphandling och avtal • Resenärerna och ökat resande

Kursen är upplagd med föreläsningar, diskussioner och övningar samt ett studiebesök. Om det finns intresse kommer det att gå att få akademiska poäng (7,5hp) mot att en hemtenta och hemuppgift skrivs. Kursen ges endast om tillräckligt antal deltagare uppnås. 

Anmälan och avbeställning: Vid färre deltagare än 18 genomförs ej kursen. Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart. Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns på Allmänna villkoren.

Avgift och fakturering: Kurskostnaden är 27 500 SEK exklusive moms. Kursmaterial, lunch, fika, välkomstmiddag och avslutningsmiddag ingår priset. 

Kontaktinformation: Innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, tel: 0705-09 90 89, helena.svensson@tft.lth.se K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik http://www.k2centrum.se/ Anmälan: Jessica Hansson, LUCE, på 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se - LUCE- Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning

 

Till att visa formulär

MER FRÅN ARRANGÖREN Lund University Commissioned Education

MSc Program in Human Factors & Systems Safety 2020-2021

20 januari 2020

Lund, Sweden

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt
200000 SEK

MR-skolans fortsättningskurs i MR

09 mars 2020

Lund

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt
Free

A practical introduction to eye tracking

27 november 2019

Lund

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt
9250 SEK

ITI school in Hemophilia

17 januari 2020

Malmö

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt
Free

Liknande evenemang

Connected Insurance Days

06 november 2019

Berlin

EuroEvents

Kostnadsfritt
Free

Melbourne NYE South Bank - h2o

31 december 2019

Southbank

New Years Eve Melbourne

Kostnadsfritt
Free

Baltic Executive Medical Tourism Summit

23 oktober 2019

Jurmala

EuroEvents

Kostnadsfritt
Free

Melbourne NYE South Bank - h2o

31 december 2019

Southbank

New Years Eve Melbourne

Kostnadsfritt
Free

Compliance & Transparency Excellence in Life Sciences

26 september 2019

Amsterdam

EuroEvents

Kostnadsfritt
Free

Test av Kvitto

09 mars 2021

Hamnen

Demo AB

Kostnadsfritt
Free

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340