Föreläsare: Tobias Rasmusson, Anna-Karin Sjöholm, Jonas Koskitalo, Klara Wenneborg

Datum och tid: Fredagen den 24 maj 2019 klockan 09.00 – 16.00 inkl paus

Lokal: ABF, Sveavägen 41

Pris: Ordinarie pris: 1500 kr inkl. moms (1200 kr exkl. moms). Medlem i Riksförbundet Attention: 1000 kr inkl. moms (800 kr exkl. moms). Stödorganisationer: 1 person till medlemspris. 

Vårt mål med dagen är att du som jobbar i skolan och klassrummet får med dig praktiska verktyg och konkreta strategier.

Dagen fokuserar på pedagogik som leder till ökad studiero och fungerande lärmiljöer för alla elever, inklusive dem med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Förutsättningarna för ett väl fungerande arbete i skolan ökar när all personal delar teoretisk grund och har ett gemensamt bemötande. Därför vänder vi oss till all personal som jobbar i skolan, lärare, elevhälsoteam, elevassistenter, pedagoger, specialpedagoger och rektorer (F-9).

Ladda ner infobladet här! 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.