Denna kurs vid Lunds universitet riktar sig till dig som är studiehandledare i  grundskolan eller gymnasiet. Kursen erbjuder bland annat kunskap och förståelse för  hur en omsorgsfullt utarbetad studiehandledning i enlighet med kurs- och  ämnesplaner kan påverka och förbättra de nyanlända och flerspråkiga  elevernas lärande i alla ämnen.

Målgrupp: Studiehandledare på modersmål inom någon av de obligatoriska skolformerna samt gymnasiet. 

Kursstart: Kursen har tre olika starter (välj kursstart i anmälningsformuläret)

  • Kursstart 1: september (v. 38) 
  • Kursstart 2: oktober (v. 42) 
  • Kursstart 3: november (v. 47)

Förkunskapskrav: För att delta i utbildningen krävs kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Studietakt: Kvartsfart (25%) 

Undervisningsform Kursen är en distansutbildning utan fysiska träffar. Startdagen äger rum på en elektronisk läroplattform.  

Mer information om kursen, inklusive innehåll och lärandemål hittar du här 

Din chefs godkännande: En epost kommer att skickas till din chef så att hen kan godkänna att du deltar i kursen, samt intyga att du uppfyller förkunskapskraven.

Pris: Kursen finansieras av Skolverket.

Kontakt och frågor om kursen: Florencia Aguilera, projektkoordinator, Lund University Commissioned Education, florencia.aguilera@education.lu.se

 

 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.