Denna kurs vid Lunds universitet riktar sig till dig som är studiehandledare i  grundskolan eller gymnasiet. Kursen erbjuder bland annat kunskap och förståelse för  hur en omsorgsfullt utarbetad studiehandledning i enlighet med kurs- och  ämnesplaner kan påverka och förbättra de nyanlända och flerspråkiga  elevernas lärande i alla ämnen.

Målgrupp: Studiehandledare på modersmål inom någon av de obligatoriska skolformerna samt gymnasiet. 

Kursstart: Kursen har tre olika starter (välj kursstart i anmälningsformuläret)

  • Kursstart 1: september (v. 38) 
  • Kursstart 2: oktober (v. 42) 
  • Kursstart 3: november (v. 47)

Förkunskapskrav: För att delta i utbildningen krävs kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Studietakt: Kvartsfart (25%) 

Undervisningsform Kursen är en distansutbildning utan fysiska träffar. Startdagen äger rum på en elektronisk läroplattform.  

Mer information om kursen, inklusive innehåll och lärandemål hittar du här 

Din chefs godkännande: En epost kommer att skickas till din chef så att hen kan godkänna att du deltar i kursen, samt intyga att du uppfyller förkunskapskraven.

Pris: Kursen finansieras av Skolverket.

Kontakt och frågor om kursen: Florencia Aguilera, projektkoordinator, Lund University Commissioned Education, florencia.aguilera@education.lu.se

 

 

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

Förvaltningsrätt, 15 hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Läs mer & boka

Juridisk introduktionskurs, 15hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Läs mer & boka

Straff- och processrättslig kurs 15 hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.