Kursen ger fördjupad kunskap utifrån Supported Employment och Individual Placement and Support kring arbetet med arbetsgivaren.

Vi repeterar och fördjupar metodarbetet om hur man kontaktar och bygger upp relationer med arbetsplatser och arbetsgivare. Utbildningen  ger kunskap om samtalstekniker kring hur man utvecklar person och arbetsplats för att möjliggöra utveckling i arbetet med arbetsplatsen.

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.