Misa Kompetens har sedan mitten av 90-talet utvecklat och använt Supported Employment med anpassning för svenska förhållanden. Betoningen i vår kurs handlar om att ge en handfast bas för arbetet med såväl teoretisk baskunskap, praktiska verktyg och att vi ställer oss frågan för vems skull? 


Hittills har vi utbildat cirka 500 personer runt om i Sverige och i nNrden. Intresset ökar kraftigt, framför allt inom LSS- och SoL-verksamheter men också inom andra former av stöd till sysselsättning.

Kursen innehåller det praktiska arbetet utifrån Supported Employments 5 grundstenar, samt den Europeiska föreningen för Supported Employments (EUSE:s) Toolkit:

•Överenskommelse med klient 
•Yrkesprofil 
•Jobbsökande 
•Arbetsgivarengagemang 
•Stöd på och utanför arbetet

Mer av: Misa Kompetens AB

Pris :  13000 SEK
Till att visa formulär
Lägg till i kalendern 2019-03-04 00:00:00 America/Los_Angeles Supported Employment Grundutbildning För mer detaljer : Lund FREQ=DAILY;INTERVAL=1;COUNT=5

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.