En kurs både för dig som är nybörjare och för dig som täljt lite innan, och vill lära dig mer. Vi arbetar i torrt trä med yxa, kniv och andra traditionella verktyg. Du får lära dig att tälja en nystpinne med djurmotiv som du sedan målar med linoljefärg på sista kursdagen.

Tid: 29-31 juli, kl 10-16
Plats: Hemslöjden Landskrona Österleden 10
Lärare: Nina Pommerenke
Kostnad:  2.000 kr 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.