Detta är anmälning till cirkusskola i Älta årskurs 7-9 på tisdagarkl 17:45

Vi blandar teknik och styrka med kreativa moment där vi så småningom bygger ett helt nummer med en genomtänkt koriografi till musik ensam i par eller grupp.
Oftast jobbar vi med ett tema under terminen som blir till en uppvisning sista gången för familj och vänner.

VIKTIGT!
Är du skriven i Nacka görs anmälningen via Nackas hemsida 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.