Åldersgrupp: 5-9 månader Förkunskapskrav: Inga Mål: - Hålla sig fast i kanten - Ryggflyt 3 sekunder med stöd av förälder - Rotera från rygg till mage med stöd av förälder - Simmar själv fria sim till förälder - Börja förstå konsekvenser av sitt valda handlande i vattnet Alla nya simmare i detta steg blir kallade till ett informationsmöte.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.