Åldersgrupp: 12-18 månader Förkunskapskrav: Inga Mål: - Sträva mot målet att barnet får förståelse för kommandotecken OK och stopptecken - Utveckling av dyk från matta och till kant/trappa - Kan ta tag i förälderns tummar och dra sig upp till vattenytan - Kan vända tillbaka till kanten med stöd av förälder - Själv simma fria sim till förälder Alla nya simmare i detta steg blir kallade till en informationsträff.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.