Åldersgrupp: 8-12 månader Förkunskapskrav: Inga Mål: - Sträva mot målet att barnet får förståelse för kommandotecken OK och stopptecken - Utveckling av dyk från matta och till kant/trappa - Barnet tar tag i förälderns tummar och drar sig upp till vattenytan - Barnet vänder tillbaka till kanten med stöd av förälder - Simmar själv fria sim till förälder Alla nya simmare i detta steg blir kallade till ett informationsmöte.

Mer av: Piggelins barnsim

Pris :  1600 SEK

FULLBOKAD!

Lägg till i kalendern 2018-01-18 00:00:00 America/Los_Angeles Torsdagar 10:30 - Krabban För mer detaljer : Mårtenslund, Lund FREQ=DAILY;INTERVAL=1;COUNT=5

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.