Umåker Trail är en löpartävling över 15 km som genomförs i skogarna kring Umåker lördagen 18 maj. Hässningberget och Umeå älvdal. Loppet består till 99% av stigar, skogsvägar, myrar och hällar.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.