Den här dagen riktar sig i första hand till sjuksköterskor och läkare som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation AB­C, eller annan utbildning med motsvarande innehåll.

Mer av: Betaniastiftelsen

Pris :  1425 SEK
Till att visa formulär
Lägg till i kalendern 2019-02-14 00:00:00 America/Los_Angeles Undersköterskans roll i palliativ vård (Piteå) För mer detaljer : Piteå Nolia City Konferens FREQ=DAILY;INTERVAL=1;COUNT=5

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.