Det är viktigt att knyta an vår egen berättelse till bibelns. Detta hjälper oss att tolka och förstå våra egna och andras liv.
Vi vill att deltagarna ska få;
*kännedom om hur de kan sätta sin egen berättelse i relation till bibelns berättelser.
*en bredare kunskap om bibeln

*lära känna nya människor

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.