Leken är ett sätt att öppna upp, att lära känna sig själv och andra på ett lekfullt sätt. Den kan fungera som nyckel i många sammanhang. I leken formas nya förhållningsregler och förutsättningar som underlättar för djupare samtal.
Vi vill att deltagarna ska få:
*lära känna nya människor

*en fördjupad insikt i leken, som en pedagogisk verktygslåda

*en inblick i gudstjänstens relation till deltagarnas egna liv

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.