Uppklättringen är för dig som gått vår topprepskurs alternativt erhållit kunskapen på annat sätt (exempelvis genom att klättra utomlands eller utomhus) men aldrig gått kursen. 

Uppklättringen består av ett skriftligt och ett praktiskt prov, vid godkänt resultat utfärdas det gröna klätterkortet. Med detta gröna kort får du säkra klättrare på vår klättervägg samt andra klätterväggar i Sverige. 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.