Uppklättring för rött kort är för dig som ledklättrat utomhus, utomlands eller på annat sätt erhållit kunskapen att ledklättra och säkra.

Uppklättringen består av ett skriftligt och ett praktiskt prov, vid godkänt resultat utfärdas det röda ledkortet. Med detta röda kort får du klättra och säkra på våra ledväggar samt i andra klätterhallar i Sverige. 

Uppmärksamma att du behöver ingå i ett replag ( du och en till som antingen också gör en uppklättring eller en person som har rött kort sedan tidigare) för att kunna göra uppklättringen samt att du behöver ha med dig egen utrustning.  

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.