Utbildning för chefer i HR-systemet 2019-12-19

 Utbildning i HR-systemet (HRplus och medvind) för chefer

Utbildningen vänder sig till dig som är ny som chef inom Region Gotland.

Efter utbildningen ska du som chef veta hur du:
- godkänner löneunderlaget
- beviljar ledigheter
- attesterar löneunderlaget
- hanterar påminnelser
- tar fram rapporter
- attesterar reseräkning/körjournal

Som medarbetare ska du kunna:
- klarmarkera dina tider
- söka ledighet
- hantera flex
- registrera reseräkning/körjournal

Dessutom kommer visning ske var du hittar t.ex. uppgifter om anställningar, löner, närmast anhörig mm. 

Till att visa formulär

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340