Välkommen till sex kursträffar under våren där vi utvecklar & vidareutvecklar vår medial förmåga. Varje kväll har ett särskilt tema som vi övar kring. Vi träffas under glada former

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.