Välkommen till sex kursträffar under våren där vi utvecklar & vidareutvecklar vår medial förmåga. Varje kväll har ett särskilt tema som vi övar kring. Vi träffas under glada former

Mer av: Scandinavian Academy for Inner Potential AB

Pris :  2300 SEK
Till att visa formulär
Lägg till i kalendern 2019-02-13 00:00:00 America/Los_Angeles Utvecklingscirkel 2 VT-19, onsdagar. För mer detaljer : Stockholm FREQ=DAILY;INTERVAL=1;COUNT=5

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.