Välkommen till sex kursträffar under våren där vi utvecklar & vidareutvecklar vår medial förmåga. Varje kväll har ett särskilt tema som vi övar kring. Vi träffas under glada former

Mer av: Scandinavian Academy for Inner Potential AB

Pris :  2300 SEK
Till att visa formulär
Lägg till i kalendern

Liknande evenemang

Läs mer & boka

The New Warrior Training Adventure October 18-20 2019

18 oktober 2019

Mundekulla

MKP Nordic

4500 SEK

Läs mer & boka

Straff- och processrättslig kurs 15 hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.