Pineapple Pineapple

 

Kursen ”Vänner eller fiender” består av tio videoföreläsningar med läsuppgifter, online diskussionsforum samt webinars. Kursen leds av Mats Selander, med medverkan av Stefan Gustavsson

De tio ämnena som berörs är:

  1. Intro om vetenskap och tro
  2. Vetenskapens gränser
  3. Ett designat universum
  4. Design i naturen
  5. Evolutionen och dess gränser
  6. Livets uppkomst
  7. Kan evolutionen förklara informationen?
  8. ID och det övernaturliga
  9. Gud skapar världen 1 Mos kap 1
  10. Gud skapar människan 1 Mos kap 2-3

Till att visa formulär

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340