Kursen ”Vänner eller fiender” består av tio videoföreläsningar med läsuppgifter, online diskussionsforum samt webinars. Kursen leds av Mats Selander, med medverkan av Stefan Gustavsson

De tio ämnena som berörs är:

  1. Intro om vetenskap och tro
  2. Vetenskapens gränser
  3. Ett designat universum
  4. Design i naturen
  5. Evolutionen och dess gränser
  6. Livets uppkomst
  7. Kan evolutionen förklara informationen?
  8. ID och det övernaturliga
  9. Gud skapar världen 1 Mos kap 1
  10. Gud skapar människan 1 Mos kap 2-3

Mer av: Apologia

Pris :  1200 SEK
Till att visa formulär
Lägg till i kalendern 2019-03-04 00:00:00 America/Los_Angeles Vänner eller fiender 2019 VT För mer detaljer : FREQ=DAILY;INTERVAL=1;COUNT=5

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.