Syftet med utbildningen är att ge fördjupad specialkompetens inom allergi/astma och möjlighet att utveckla verksamheten ytterligare och därmed ligga i framkant inom detta område.

Prevalensen för både allergi/astma ökar och med goda kunskaper och ett strukturerat omhändertagande underlättar och förbättrar vården för dessa patienter. Det krävs bred kompetens för att möta ett alltmer mångfasetterade vårdbehov.

Kursen är en uppdragsutbildning som vänder sig till:
• Legitimerad sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller dietist med minst 180 hp.
• För sjuksköterskor krävs godkänd kurs: Vård vid allergi, astma och KOL, 15 hp eller motsvarande.

Ökad kunskap ger arbetsglädje och trygghet i din profession. Hoppas att du får möjlighet att utveckla dig och din verksamhet!

Anmälan och avbeställning:

Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast två veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kurstart.

Datum:
8-9 mars
10-11 april
16-17 maj
13-14 juni

Avgift:

13 800 SEK (exklusive moms)

Prisjustering nedåt kan bli aktuellt(dvs lägre pris) pga eventuell delfinansiering från läkemedelsföretag och medicin tekniska företag.
Kursmaterial, och fika ingår avgiften.

Kontaktinformation
Innehåll och genomförande:  Birgitta Jagorstrand, kursansvarig, på 0768870894 eller på 

birgitta.jagorstrand@med.lu.se


Anmälan:  Ida Burguete Holmgren, Lund University Commissioned Education (LUCE), på ida.burguete_holmgren@education.lu.se  

Vi ser fram emot din anmälan!

Med vänliga hälsningar,

 

Lund University Commissioned Education

Mer av: Lund University Commissioned Education

Pris :  17250 SEK
Till att visa formulär
Lägg till i kalendern 2018-03-08 00:00:00 America/Los_Angeles Vård av barn och vuxna med allergi, astma och annan överkänslighet 7,5 hp För mer detaljer : Lund, Sjukhusområdet FREQ=DAILY;INTERVAL=1;COUNT=5

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.