Vattensäkerhetssimskola Kursen är en utbildning på tio lektioner á 60 min. (Endast för nya deltagare.) Detta är en nybörjarkurs i simkunnighet, med betoning på säkerhet. MSB och Svenska Livräddningssällskapet har en gemensam syn i att man i första hand bör koncentrera sig på förebyggande åtgärder. Händer ändå något är det viktigt att ha förberett sig så att man kan få snabb hjälp, men också kunna klara sig innan hjälpen når fram. Kursstart: 2018-07-08 18:30 Pris: Gratis. Välkommen med din anmälan!

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.