Vikens TK inbjuder till Vikenspelen 2019 på Vikens Tennisbanor den 4-10 augusti

Anmälan kan göras i maximalt tre klasser. Herrsingel och herrsingel motion kan ej kombineras.

MER FRÅN ARRANGÖREN

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Eventry.com är en eventplattform som låter arrangörer registrera och marknadsföra sina evenemang. Oavsett om det är privata eller offentliga evenemang, hjälper vårt online deltagarhanteringssystem dig att öka försäljningen, engagemanget och att leverera en utmärkt upplevelse för din publik.