Information om IKSU vuxen simskola

Anmälan är bindande. Avbruten kurs eller förlorad lektion kompenseras inte. Vid ett för lågt deltagarantal ställs kursen in.
Sista anmälningsdag är söndag den 8 september 2019. Din simskoleanmälan ligger kvar i 2 timmar även om betalningen inte gått igenom. 

Vid problem kontakta Therese Wadebeck för vidare information: therese.wadebeck@iksu.se Tel:090-170846 

ADULT BEGINNERS Swimming Tuesdays at 20:05 
Information about IKSU adult swimming lessons.
The application is binding. Interrupted course or lost lesson is not compensated. When a too low number of participants are into the course it will be cancelled.
Member Price, if the person has a valid Card to IKSU sport (at least 4 months cards available for a swimming school period) or a valid card on IKSU spa.
Your swimming School notification remains in 2 hours, even if payment has notgone through.
In case of difficulty please contact Therese Wadebeck for further information. therese.wadebeck@iksu.se Tel :090-170846

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.