ANMÄLNINGSVILLKOR

Anmälan Slöjd Stockholm följer Konsumentverkets och Allmänna reklamationsnämndens allmänna regler, riktlinjer och villkor. • Anmälan till Slöjd Stockholms evenemang är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor. • Vid anmälan via internet och telefon har du i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du fått din anmälningsbekräftelse. Bekräftelsen skickas ut per e-post i samband med din anmälan till kursen. Vid avanmälan enligt ångerrätten har du rätt att återfå kursavgiften inom 30 dagar. Avanmälan sker via e-post, telefon eller post enligt nedanstående kontaktuppgifter. Efter kursens startdatum gäller inte ångerrätten. • Vid anmälan från skolor, företag och organisationer krävs rekvisition med korrekta faktureringsuppgifter där kursdeltagarens namn specificeras. Vid utebliven rekvisition är kursdeltagaren personligen skylldig att betala deltagaravgiften. Faktura ändras ej i efterhand. • Anmälan görs genom webformuläret på hemsidan, alternativt till slöjd Stockholm på telefon; 08-30 62 61 eller på mail: hemslojd@stockholmslansmuseum.se 

Kursavgifter/Materialkostnad och betalningsvillkor • Kursavgifter faktureras kursdeltagaren/beställaren. Vid bokning på internet levereras fakturan via e-post innan kursstart. Sedvanliga betalningsvillkor gäller. • Materialavgift tillkommer på de flesta kurser/aktiviteter/evenemang och betalas kontant direkt till kursledaren. • En anmälningsavgift om 200 kronor ingår i kurspriset. Vid återbud senare än 2 veckor innan kursen förbehåller sig Slöjd Stockholm rätten att debitera avgiften som en administrationsavgift. • Ungdomar 15-25 år erbjuds 50% rabatt i mån av plats. Kontakta Slöjd Stockholm innan din bokning för att erhålla rabatten.

Återbud till bokad kurs/aktivitet/evenemang • Återbud till bokad kurs/aktivitet/evenemang lämnas i så god tid som möjligt före kursstart. Slöjd Stockholm är måna om att snabbt hitta en ersättare för att uppnå rätt antal deltagare för att genomföra kursen. • Återbud till bokad kurs/aktivitet/evenemang görs till kansliet på telefon; 08-306261 eller e-post; hemslojd@stockholmslansmuseum.se

Återbetalning för avbokad kurs/aktivitet/evenemang Utöver ångerrätten gäller följande villkor: • Om avanmälan sker kursstartsdagen eller senare är du skyldig att betala full kursavgift. • Vid återbud senare än en vecka före kursstart återbetalas kursavgiften endast mot uppvisande av läkarintyg. • Om Slöjd Stockholm ställer in kursen återbetalas hela kursavgiften.

Frågor och ytterligare information För mer information och vid eventuella frågor kontakta Slöjd Stockholm, tfn; 08-306261, e-post; hemslojd@stockholmslansmuseum.se, Slöjd Stockholm Stockholms läns museum, Box 4151, 141 04 Huddinge

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.