Det här är en workshop/föreläsning som kombinerar teori från ett läkar-/ kirurgperspektiv av Anders Olsson, med praktiska tips och tankar av Katarina Woxnerud. En exklusiv kurs endast för cert MammaMagetränare. 

För att gå denna kurs behöver du ha arbetat aktivt med MammaMage och aktivt träffat kvinnor för träning/kontroll/behandling under minst ett års tid, motsvarande cirka 150 arbetstimmar.

Under förmiddagen tittar vi närmare på vad bråck är, vanliga ställen för uppkomst i samband med graviditet, vilka tecken att leta efter, när man bör skicka vidare för bedömning och hur ett ev kirurgi går till. Dessutom pratar vi praktisk träning före och efter ev ingrepp.

Ett annat fokusområde är rektusdiastasoperationer. Vem behöver, hur bedöms behov, vad sker vid ev kirurgi, vart kan man skicka för bedömning - liksom tankar om återträning liksom vikten av bra träning innan ev operation.  

 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.