Workshop för körsångare och körledare med Karin Eklundh.
- Textnärhet
- Scenisk närvaro
- Rösten som instrument

Workshoppen avslutas med en kursredovisning. 

 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.