Workshop för körsångare och körledare med Karin Eklundh.
- Textnärhet
- Scenisk närvaro
- Rösten som instrument

Workshoppen avslutas med en kursredovisning. 

 

Till att visa formulär

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Enter Your Name
CONTACT DETAILS

Email: hello@eventry.com

Phone: 010 - 10 10 340