Yrke och arbetsmarknad (1+2)

2. Intresse och kompetens - Du får verktyg för att ta reda på dina kompetenser, egenskaper samt intressen för att hitta rätt arbete och bransch. 

1. Yrke och framtid - Det ges en övergripande bild av arbetsmarknaden. Fokus ligger på hur du hittar information om olika branscher, bristyrken samt prognos för framtidsyrken.

Mer av: Misa AB

Pris :  Kostnadsfritt
Till att visa formulär
Lägg till i kalendern 2018-08-03 00:00:00 America/Los_Angeles Yrke och Arbetsmarknad (1+2) För mer detaljer : Kapellgränd 3 FREQ=DAILY;INTERVAL=1;COUNT=5

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.