Yrke och arbetsmarknad (1+2)

2. Intresse och kompetens - Du får verktyg för att ta reda på dina kompetenser, egenskaper samt intressen för att hitta rätt arbete och bransch. 

1. Yrke och framtid - Det ges en övergripande bild av arbetsmarknaden. Fokus ligger på hur du hittar information om olika branscher, bristyrken samt prognos för framtidsyrken.

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.