Yrke och arbetsmarknad (3) Arbete och studier

Vid detta tillfälle undersöker vi olika former av studier på skilda nivåer samt hur du finansierar detta. Du får tips och råd i karriärvägledning

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.