ANMÄLNINGSVILLKOR

Anmälan Slöjd Stockholm följer Konsumentverkets och Allmänna reklamationsnämndens allmänna regler, riktlinjer och villkor. • Anmälan till Slöjd Stockholms evenemang är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor. • Vid anmälan via internet och telefon har du i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du fått din anmälningsbekräftelse. Bekräftelsen skickas ut per e-post i samband med din anmälan till kursen. Vid avanmälan enligt ångerrätten har du rätt att återfå kursavgiften inom 30 dagar. Avanmälan sker via e-post, telefon eller post enligt nedanstående kontaktuppgifter. Efter kursens startdatum gäller inte ångerrätten. • Vid anmälan från skolor, företag och organisationer krävs rekvisition med korrekta faktureringsuppgifter där kursdeltagarens namn specificeras. Vid utebliven rekvisition är kursdeltagaren personligen skylldig att betala deltagaravgiften. Faktura ändras ej i efterhand. • Anmälan görs genom webformuläret på hemsidan, alternativt till slöjd Stockholm på telefon; 08-30 62 61 eller på mail: hemslojd@stockholmslansmuseum.se 
Kursavgifter/Materialkostnad och betalningsvillkor • Kursavgifter faktureras kursdeltagaren/beställaren. Vid bokning på internet levereras fakturan via e-post innan kursstart. Sedvanliga betalningsvillkor gäller. • Materialavgift tillkommer på de flesta kurser/aktiviteter/evenemang och betalas kontant direkt till kursledaren. • En anmälningsavgift om 200 kronor ingår i kurspriset. Vid återbud senare än 2 veckor innan kursen förbehåller sig Slöjd Stockholm rätten att debitera avgiften som en administrationsavgift. • Ungdomar 15-25 år erbjuds 50% rabatt i mån av plats. Kontakta Slöjd Stockholm innan din bokning för att erhålla rabatten.
Återbud till bokad kurs/aktivitet/evenemang • Återbud till bokad kurs/aktivitet/evenemang lämnas i så god tid som möjligt före kursstart. Slöjd Stockholm är måna om att snabbt hitta en ersättare för att uppnå rätt antal deltagare för att genomföra kursen. • Återbud till bokad kurs/aktivitet/evenemang görs till kansliet på telefon; 08-306261 eller e-post; hemslojd@stockholmslansmuseum.se
 Återbetalning för avbokad kurs/aktivitet/evenemang Utöver ångerrätten gäller följande villkor: • Om avanmälan sker kursstartsdagen eller senare är du skyldig att betala full kursavgift. • Vid återbud senare än en vecka före kursstart återbetalas kursavgiften endast mot uppvisande av läkarintyg. • Om Slöjd Stockholm ställer in kursen återbetalas hela kursavgiften.
 Frågor och ytterligare information För mer information och vid eventuella frågor kontakta Slöjd Stockholm, tfn; 08-306261, e-post; hemslojd@stockholmslansmuseum.se, Slöjd Stockholm Stockholms läns museum, Box 4151, 141 04 Huddinge

MER FRÅN ARRANGÖREN

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.