Digitala interventioner, digital arbetsmiljö och digitalt ledarskap, 3 hp

{{Evt_name}}

 normal'>Digitala interventioner, digital arbetsmiljö och digitalt ledarskap, 3 hpnormal'>Uppdragsutbildning vid Socialhögskolannormal'> normal'>Denna kurs ger dig och dina kollegor en introduktion till ett nytt spännande fält. Ni lär er mer om e-tjänster, välfärdsteknik och metoder samt hur dessa påverkar arbetsmiljö och ledarskap inom socialt arbete. Gå kursen och var med och påverka framtidens e-sociala arbete!normal'> normal'>Innehållnormal'>Just nu är socialt arbete mitt i ett tekniskt paradigmskifte. Flera sektorer är eller står inför en teknisk utveckling där arbetsuppgifter automatiseras och digitaliseras. I denna nya verklighet av sensorer, trygghetslarm med kameraövervakning, GPS-positionering, appar och e-tjänster finns det många frågor och utmaningar som professionella socionomer måste hantera.normal'>Vi har därför utvecklat denna introduktionskurs i digitala interventioner, digital arbetsmiljö och digitalt ledarskap. Kursen förbereder dig som socionom på framtidens utmaningar och ger dig en övergripande orientering om vad digitalisering kan innebära för din arbetsplats och ditt arbete. På kursen får du exempelvis:

    normal'>diskutera fördelar och nackdelar med robotar inom socialt arbetenormal'>problematisera hur en alltmer framträdande automatisering påverkar professionen och relationen till klienternormal'>reflektera över etiska dilemman kring digitaliseringnormal'>kunskap om arbetsmiljö med fokus på digitala system och juridik

normal'>Du får även kunskap om digitalt ledarskap genom att vi på kursen berör både möjligheter och utmaningar inom digitalisering utifrån innovationsprocesser och organisatoriska perspektiv.normal'> normal'>Examinationnormal'>Examination sker genom en kamratgranskning och individuell skriftlig uppgift med tillhörande examinationsseminarium.normal'> normal'>Målgrupp: Yrkesaktiva socialarbetare och socialchefer
Längd: Tre heldagar
Pris:
10 000 kr ex moms'>Kursen börjar i januari 2020.

Antal deltagare: Minst 15 st för att kursen ska ges. 

Kursdatum:

Fredagen den 24 januari kl 9.15-16.00 Sal R148, föreläsning och workshop om e-socialt arbete

Fredagen den 6 mars kl 9.15-16.00 Sal Sh208, föreläsning och workshop om Digitaliseringen och arbetsmiljön

Fredagen den 3 april kl 9.15-16.00 Sal Sh208, examination. Det finns ingen tenta.

Anmälan och övriga frågor
Leili Laanemets, studierektor
046-222 93 78
leili.laanemets@soch.lu.se

Frågor om kursens innehåll
Gabriella Scaramuzzino, kursansvarig
gabriella.scaramuzzino@soch.lu.se

MER FRÅN ARRANGÖREN Lund University Commissioned Education

The End of Automobile Dependence? - Planning for Green and Livable Cities

12 May 2020

Lund

Lund University Commissioned Education

16875 SEK

Boka Nu

VT2020 Programmering med ämnesdidaktisk inriktning för matematiklärare åk 7-9, 7,5 hp

17 January 2020

Distanskurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt

Boka Nu

The ethics of safety - Learning Lab 2, June 8-12, 2020

08 June 2020

Lund, Sweden

Lund University Commissioned Education

18750 SEK

Boka Nu

Förvaltningsrätt 15 hp Vårterminen 2020

01 January 2020

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Boka Nu

Juridisk introduktionskurs 15hp Vårterminen 2020

01 January 2020

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Boka Nu

Arbetsrätt 15 hp Vårterminen 2020

01 January 2020

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Boka Nu

Liknande evenemang

Gruppträning med Löparglädje 2020

05 January 2020

Helsingborg

Löparglädje JoyRun AB

1 SEK

Boka Nu

A practical introduction to eye tracking

27 May 2020

Lund

Lund University Commissioned Education

7440 SEK

Boka Nu

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Mobiltelefon
Kontaktuppgifter

E-postadress: hello@eventry.com

Mobiltelefon: 010 - 10 10 340