Grundutbildning i FIT – Feedbackinformerade tjänster

FIT handlar om att kontinuerligt involvera klienten i den insats som ges, för att regelbundet följa upp dels vilket utfall insatsen leder till, dels vad som kan förbättras i stödet som ges. FIT kan användas oberoende av metod och målgrupp, och utgår från relationen mellan klient och professionell. Klientens delaktighet och dialogen kring samarbetet är avgörande för att insatsen ska fungera.

FIT är en självklar del av en evidensbaserad praktik, och är evidensbaserat av SAMHSA i USA. ICCE står bakom arbetssättet, som kan anses etablerat i Danmark och Norge, med en snabb utveckling på gång också i Sverige.

Misa Kompetens erbjuder grundutbildning i FIT, omfattande 2 dagar. Innehåll i urval:
- Grunder för vad som är verksamt i vård och omsorg
- Kärnkompetenser i FIT
- Skattningsinstrumenten ORS och SRS
- Introduktion av arbetssätt och skattning till klient
- Kopplingen till systematiskt kvalitetsarbete och kontinuerlig förbättring
- Kopplingen till professionell utveckling och deliberate practice
- Grunder kring handledning i FIT
- Grunder kring implementering av FIT

Våra utbildare är utbildade i Chicago av Scott Miller och certifieras inom kort av ICCE. Vi har lång erfarenhet som utbildare inom socialt arbete. Misa Kompetens har sedan 2017 implementerat FIT i Misa AB, omfattande 15 enheter och drygt 200 medarbetare.

MER FRÅN ARRANGÖREN Misa Kompetens AB

Metoddag - hållbara strategier och verktyg

24 April 2020

Norrmalm

Misa Kompetens AB

1750 SEK

Boka Nu

Supported Education Grundutbildning

10 March 2020

Norrmalm

Misa Kompetens AB

8125 SEK

Boka Nu

FIT Grundutbildning

20 April 2020

Norrmalm

Misa Kompetens AB

8125 SEK

Boka Nu

FIT Grundutbildning

05 May 2020

Malmö

Misa Kompetens AB

8125 SEK

Boka Nu

Supported Employment - Arbetsgivare

26 May 2020

Norrmalm

Misa Kompetens AB

4625 SEK

Boka Nu

Supported Education Grundutbildning

10 September 2020

Norrmalm

Misa Kompetens AB

8125 SEK

Boka Nu

Liknande evenemang

On Job Supports

27 January 2020

United States

HKR Supports

Kostnadsfritt

Boka Nu

servicenow Online training

03 February 2020

Englewood

itcanvass

Kostnadsfritt

Boka Nu

Regenerative Medicine Conferences

16 June 2020

Radisson Hotel Oakland Airport, 8400 Edes Avenue, Oakland, CA, 94621, USA

Frontiers Meetings

Kostnadsfritt

Boka Nu

PILGRIMSLOPPET 2020

12 April 2020

Högvålen

Lofsdalens SK

400 SEK

Boka Nu

Retreat med Björn Natthiko Lindeblad, 3-5 april 2020

03 April 2020

Mundekulla

Mundekulla Kurs Retreat Konferens

Kostnadsfritt

Boka Nu

Retreat med Björn Natthiko Lindeblad, 17-19 april 2020

17 April 2020

Mundekulla

Mundekulla Kurs Retreat Konferens

Kostnadsfritt

Boka Nu

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Mobiltelefon
Kontaktuppgifter

E-postadress: hello@eventry.com

Mobiltelefon: 010 - 10 10 340