På Eldrimners kvarndagar så får du se hur säden växer i fält samt hur kvarnen fungerar. Du får se hur en modern hantverksmjölnare arbetar för att ta fram produkter till hantverksbageriet. 

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.