Själens överlevnad och jordens framtid

Pilgrims Höstmöte för unga vuxna (19-39 år)

Någon inledande text om vad Höstmötet är och att man får välja mellan ett av tre spår när man anmäler sig.


Program

FREDAG

17:00 KVÄLLSMAT
Tilläggsavgift 65 kr som betalas på plats.

18:00 VESPER
Slottskapellet

19:00 SJÄLENS ÖVERLEVNAD OCH JORDENS FRAMTID
Inledningsföredrag med Tomas Sjödin, pastor och författare
Slottskapellet

20:30 COMPLETORIUM
Slottskapellet

21:00 KULTURRUM I: BERÄTTARRUM

22:00 KULTURRUM II

NELLIE JUNE
Rotundan
Nellie June beskriver: "Musiken är en tillflykt och glädje som ger mig perspektiv på stort och smått i vardagen och livet. Jag är övertygad om att Gud är intresserad av hela mig och dig och lika gärna lyssnar på sånger om hjärtats sorg som själens lovpris, vilket också speglas i min musik. Andra skulle kanske kort och gott beskriva mig som singer/songwriter."

LENT
(ANDREAS RUNESON, ELLEN VINGREN, LEIF JOHANSSON)
Slottskapellet
Lent är ett projekt som växt fram utifrån mötet med stora fastan i kyrkoåret. Musiken är komponerad av Andreas Runeson och organisten Leif Johansson. Som ett omkväde mellan instrumentala stycken återkommer koraler ur Bachs Matteuspassion – med nyskrivna texter av Ylva Eggehorn. Solist på koralerna är sopranen Ellen Vingren.

FILMRUM: WHITE RIGHT
Kryptan


LÖRDAG

06:00 LAUDES
Slottskapellet

07:30– FRUKOST (för övernattande på Bjärka-Säby)
08:30


SPÅR I: JORDENS FRAMTID
Biblioteket

09:00 DÄRFÖR SÖRJER JORDEN – KLIMATKATASTROFEN OCH KRISTUSHOPPET
Peter Halldorf, pastor och författare.

10:00 FIKA

11:00 APOKALYPS ELLER FRAMTIDSHOPP? SÅ KAN VÄRLDEN RÄDDAS
Stefan Edman, biolog, författare och debattör

12:00 MIDDAGSBÖN
Slottskapellet

12:45– LUNCH SPÅR I
13:15

14:00 MED ETTY HILLESUM INFÖR UNDERGÅNGEN
Ylva Eggehorn, författare

15:00 FIKA

16:00 SAMTAL
Peter Halldorf, Stefan Edman och Ylva Eggehorn i samtal.

17:50– KVÄLLSMAT SPÅR I
18:25


SPÅR II: VÄRLDAR SOM BRISTER: POLARISERING OCH ENSAMHET
Vasarummet

09:00 SJÄLAR PÅ BRISTNINGSGRÄNSEN. EN BERÄTTELSE OM VÅR TID
Lottie Eriksson, doktorand i teologi

10:00 FIKA

11:00 ÄLSKA NAZISTEN?
Christer Mattsson, forskar om våldsbejakande extremism, föreståndare för Segerstedtinstitutet

12:00 MIDDAGSBÖN
Slottskapellet

13:15– LUNCH SPÅR II
13:45

14:00 FRÄMLINGEN SOM GÅVA OCH SOM SKAV
Tomas Sjödin, pastor och författare

15:00 FIKA

16:00 SAMTAL
Lottie Eriksson, Tomas Sjödin och Christer Mattsson i ett samtal

18:25– KVÄLLSMAT SPÅR II
19:00


SPÅR III: SJÄLENS ÖVERLEVNAD
Slottskapellet

09:00 FRAMFÖR ALLT SKA DU BEVARA DITT HJÄRTA
Åsa Molin, författare och lärare

10:00 FIKA

11:00 REAR VI UT VÅRA SJÄLAR? DET INRE LIVET I KAPITALISMENS TIDEVARV
Göran Greider, författare

12:00 MIDDAGSBÖN
Slottskapellet

12:15– LUNCH SPÅR III
12:45

14:00 OM KRISTI EFTERFÖLJELSE
Patrik Hagman, teolog och författare

15:00 FIKA

16:00 SAMTAL
Åsa Molin, Göran Greider och Patrik Hagman samtalar

17:10– KVÄLLSMAT SPÅR III
17:50


LÖRDAG KVÄLL

19:30 LOVSÅNGS- OCH FÖRBÖNSGUDSTJÄNST
Vist kyrka

22:30 KULTURRUM III

PAULINA PALMGREN
Rotundan

ANDERI
Slottskapellet
Med en omistlig nerv och närvaro och ett poetiskt berättande skapar Anton Anderi en intim atmosfär. Texterna, som är på svenska, kryper nära när de brottar sig fram mellan mörk melankoli och förlösande hopp. Stora ord och stora känslor, men som hela tiden möter det vardagsnära, tvivlet och diskbänken.

AKB
Kryptan
Bakom namnet AKB finns instrumentalisten Anna-Karin Berglund från Gävle. AKB kombinerar de elektroniska elementen från synthar, loopar och effekter med de organiska i en klarinett och på så vis byggs en långsamt växande och svävande ambient-värld upp, som är både melodisk och dissonant om vartannat. En unik musik- och ljudupplevelse i slottets krypta utlovas!


SÖNDAG

08:00 MÄSSA
Kapellet

09:30 KYRKFRUKOST

11:30 EFTERVÄRME MED MARTIN LÖNNEBO
Slottskapellet

Liknande evenemang

Sångretreat med Gunnel Mauritzson 21-24 maj 2020

21 May 2020

Mundekulla

Mundekulla Kurs Retreat Konferens

Kostnadsfritt

Boka Nu

Mundekullafestivalen, 5-9 aug 2020

05 Auguest 2020

Mundekulla

Mundekulla Kurs Retreat Konferens

Kostnadsfritt

Boka Nu

Tre Dagar 2020 - Kvällspass

09 April 2020

Huskvarna

Studieförbundet Bilda Sydöst

Kostnadsfritt

Boka Nu

Melodifestival i Balans 2020 (anmälan för dig som ska uppträda)

17 March 2020

Balans, Sankt Eriksgatan 117, 7 tr

Assistans i Balans i Sverige AB

Kostnadsfritt

Boka Nu

Melodifestival i Balans 2020 (anmälan för dig som ska se på)

17 March 2020

Balans, Sankt Eriksgatan 117, 7 tr

Assistans i Balans i Sverige AB

Kostnadsfritt

Boka Nu

Låtar på Västgötska 2020

20 July 2020

Sjövik

Västergötlands Spelmansförbund

3100 SEK

Boka Nu

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Mobiltelefon
Kontaktuppgifter

E-postadress: hello@eventry.com

Mobiltelefon: 010 - 10 10 340