Vi djupdyker ner i etologins värld och lära oss snacka hund! Efter denna heldag kommer du inte bara kunna tolka
din och andra hundars budskap, du kommer även kunna svara dem, på deras eget språk! Hundar iakttar oss konstant, de tyder vårt kroppsspråk och ser våra intentioner. De svarar oss och förväntar sig att vi ska göra detsamma. Och just det, lär du dig denna helg. Ämnet gås igenom teoretiskt och varvas med praktik. Vi tolkar hundars interaktioner med varandra, ser på våra egna kommunikativa redskap och övar upp våra tysta samtal med hundar.

 

Pris: 1100 kr åhörare, priset är inklusive fika och kursmaterial

Instruktör: etolog och hundpsykolog Caroline Alupo 

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.

Mobiltelefon
Kontaktuppgifter

E-postadress: hello@eventry.com

Mobiltelefon: 010 - 10 10 340